Werkwijze van ZOÉ

Visie

Bij persoonlijke en professionele ontwikkeling in de levensloopbaan gaat het over koers vinden én houden, ook bij wijzigende en ongunstige omstandigheden. Dat betekent jezelf leren kennen -een nooit eindigend proces- en van daaruit sturing geven aan je leven. Het uitgangspunt daarbij is dat ieder mens uniek is in wat hij wil en kan. Elk mens heeft het verlangen zijn wensen en talenten te ontwikkelen. Het mooiste is natuurlijk als dit kan in zowel de werkomgeving, als de persoonlijke situatie. De inzet van ZOÉ is erop gericht om de wensen, waarden en talenten van cliënten zichtbaar te maken en deze te vertalen naar werk en leven.

Een mens kan zich belemmerd voelen in zijn verlangen om zich verder te ontwikkelen. Dit kan komen door tegenslagen zoals ontslag krijgen of onvoldoende nieuwe klanten binnenhalen. Maar ook iemands innerlijke, negatieve overtuigingen (ik kan dit niet en dat niet) kunnen werken als een kurk op de fles. Deze beperkende factoren onder ogen zien en leren loslaten, geeft ruimte en vrijheid om wensen en talenten te gaan ontplooien.

Werkwijze ZOÉ

Ineke: ‘De ontwikkeling van zelfkennis, het komen tot een actueel en realistisch zelfbeeld, is de eerste stap op weg naar zelfontplooiing. Door vragen te stellen en te luisteren, door mensen te confronteren en een spiegel voor te houden werken we hieraan, net zo lang tot ze bij hun eigen waarheid komen.

De volgende stap is zelfsturing: o.a. doelen kunnen stellen, keuzes kunnen maken, verantwoordelijkheid nemen, marktoriëntatie, netwerken en profileren. Dit zijn competenties die mensen in staat stellen om hun wensen en talenten te realiseren. Mijn taak is daarin ondersteunend. Inspiratie en realiteit gaan daarbij hand in hand. Een mix van kansen benutten en hobbels slechten.

Mijn motto: coachen waar kan, adviseren waar nodig. Als het gaat om aanleren van vaardigheden of veranderen van gedrag zet ik de pet van trainer op.’

Wetenschappelijke basis en methoden

de ijsbergEr zijn meerdere methodieken waar ZOÉ mee werkt. De ene aanpak is geschikt voor cliënt A, maar werkt niet bij cliënt B. Binnen een traject en zelfs binnen een gesprek worden meerdere methodieken gebruikt. Ineke: ’In de loop van de jaren heb ik een gereedschapskoffer gevuld met verschillende hulpmiddelen, waar ik uit kan kiezen en die zijn toegesneden op de vraagstelling en de persoonlijkheid van de cliënt.’

ZOÉ werkt, vanuit een respectvolle, open en benieuwde houding. Uitgangspunt is: coachen waar kan, adviseren waar nodig. Van de volgende methodieken wordt onder andere gebruik gemaakt:

  • Co-Active Coaching (www.suas.nl)
  • Wandelen, werkvormen op basis van NLP (www.iepdoc.nl)
  • Andere methoden en instrumenten, zoals MBTI, Kernkwaliteiten, Competentiemanagement, beeldmateriaal, visualisatie, meditatie, mindfulness.
  • RET (www.rebt.org)
  • ACT (www.seetrue.nl)
  • Voice Dialogue en Psychodrama

Locatie

De gesprekken vinden veelal plaats op het kantoor van ZOÉ Training en coaching in Nijmegen, maar kunnen soms ook wandelend gevoerd worden. Beweging en ervaringsgericht werken maken vraagstukken vaak sneller inzichtelijk en brengen antwoorden dichterbij.

Take the first step in faith. You don’t have to see the whole staircase, just take the first step
Martin Luther King Jr.