Training / Opleidingstrajecten

Ineke: ‘Coachen en trainen vind ik beide heerlijk om te doen. Ze vullen elkaar goed aan. Door de combinatie houd ik mezelf scherp. Als trainer/coach ben je nooit uitgeleerd! Het is heerlijk om met collega’s samen te werken en van en aan elkaar te leren. De trainingen die ik in Griekenland verzorg, deels samen met een collega, zijn daar een voorbeeld van. Daarnaast zit ik in drie intervisiegroepen, een voor trainers, een voor loopbaanprofessionals en een voor zelfstandig ondernemers.’

Trainingen vanuit ZOÉ Training en Coaching

Met enige regelmaat verzorgt ZOÉ trainingen in Griekenland (zie aparte pagina) en trainingen en workshops loopbaanbezinning, gesprekken die werken, coachend leidinggeven en talentmanagement. Via open inschrijving maar ook in-company. 

In alle trainingen zijn de persoonlijke leerdoelen van deelnemers en/of de vraagstelling van de organisatie het vertrekpunt. Praktijkervaringen staan centraal, -leren door doen en ervaren- en de theorie ondersteunt. Tijdens trainingen worden vooral concepten aangeboden, voor- en achteraf kan er gelezen worden in meer theoretische onderbouwingen.

Trainingen voor loopbaanprofessionalstraining dlnr en flipover

In deze training (van Schouten & Nelissen) worden professionals (vaak HR-adviseurs) opgeleid tot loopbaanadviseur/-coach. Belangrijke onderdelen die aan bod komen zijn loopbaankennis en -kunde, methoden en instrumenten, maar vooral ook de gespreksvoering en rollen die je kunt innemen als professional.

Opleiding tot professioneel coach

training ontwikkel en kom bovenVoor de opleiding tot professioneel coach (van de Trainersacademie in Deventer), verzorg ik modules over o.a. het ontwikkelen van vakvaardigheden en het effectief inzetten van jezelf als instrument. Onderzoek wijst uit dat de effectiviteit van coaching wordt bepaald door de kwaliteit van de relatie. Contact maken, inzicht in de interactie en bewustwording over effecten van je gedrag op de ander, zijn essentieel.

Opleiding tot trainer

Elke trainer heeft zijn eigen unieke stijl en vorm. De eigen talenten, waarden en persoonlijke kenmerken ontdekken en effectief leren inzetten maakt een trainer tot de beste die hij kan worden. Ik help trainers (in spé) om hun eigen profiel te vinden en vorm te geven (via de Trainersacademie Deventer).

CASE Mobiliteitsbevordering in een organisatie

Nadat twee gemeenten zijn gefuseerd, krijgt de afdeling HR de opdracht een project te ontwikkelen om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen. Oftewel, hoe bevorder je dat mensen meer bereid worden om van functie, afdeling of organisatie te veranderen.

Mijn hulp wordt gevraagd. We gaan er vanuit dat de mobiliteit van medewerkers toeneemt wanneer ze hun kracht kennen (talenten, ambities en waarden). En als ze zichzelf kunnen sturen, o.a. door doelen stellen en keuzes maken.

ZOÉ verzorgt twee workshops talentontwikkeling: één voor medewerkers die hun talenten benoemen en vertalen naar de eigen functie en naar ontwikkel-voornemens. En één voor leidinggevenden hoe zij de medewerkers kunnen ondersteunen bij talentontwikkeling. De medewerkers zijn enthousiast en melden zich na een pilot uit eigen initiatief aan na positieve geluiden van collega’s. De leidinggevenden hebben een extra zetje nodig omdat de prioriteit bij de dagelijkse drukte ligt.

De workshops vinden diverse keren plaats. Gaandeweg wordt een van de HR-adviseurs in de materie ingewijd, zodat de kennis binnen de organisatie komt. Bovendien geven we hiermee een direct voorbeeld aan medewerkers. Dit werkt prima.

Vertel het me en ik vergeet het. Schrijf het voor me op en ik onthoud het. Laat me meedoen en ik begrijp het
Confucius
Vind de rust te accepteren wat niet te veranderen is, de kracht om te veranderen wat je kunt veranderen en de wijsheid om het verschil hierin te ontdekken
Aristoteles