Training / Opleidingstrajecten

Ineke: ‘Coachen en trainen vind ik beide heerlijk om te doen. Ze vullen elkaar goed aan. Door de combinatie houd ik mezelf scherp. Als trainer/coach ben je nooit uitgeleerd! Daarom werk ik graag samen. De trainingen die ik in Griekenland verzorg, zijn daar een voorbeeld van’. 

Trainingen vanuit ZOÉ Training en Coaching

ZOÉ verzorgt trainingen en workshops op het gebied van loopbaanontwikkeling, communicatie (een goed gesprek), coaching en leiderschap. Via open inschrijving maar ook in-company. ZOÉ verzorgt nu al 10 jaar drie maal per jaar een Trainingsweek in Griekenland (zie aparte pagina) 

In alle trainingen zijn de persoonlijke leerdoelen van deelnemers en/of de vraagstelling van de organisatie het vertrekpunt. Praktijkervaringen staan centraal, -leren door doen en ervaren- en de theorie ondersteunt. Tijdens trainingen worden concepten besproken en praktisch geoefend. Leeswerk wordt voor- en achteraf aangeboden.

Enkele specifieke professionaliserings-trainingen die onder de vlag van andere organisaties uitgevoerd worden:

Professionele coachingsvaardigheden

training ontwikkel en kom bovenVoor diverse opdrachtgevers verzorg ik workshops en trainingen in vak- en persoonlijke coachingsvaardigheden. Onderzoek wijst uit dat de effectiviteit van coaching wordt bepaald door de kwaliteit van de relatie. Contact maken, inzicht in de interactie en bewustwording over effecten van je gedrag op de ander, zijn essentieel.

Opleiding tot professioneel trainer

Elke trainer heeft zijn eigen unieke stijl en vorm. De eigen talenten, waarden en persoonlijke kenmerken ontdekken en effectief leren inzetten maakt een trainer tot de beste die hij kan worden. Ik help trainers (in spé) om hun eigen profiel te vinden en vorm te geven (via de Trainersacademie Deventer).

Leergang voor loopbaanprofessionalstraining dlnr en flipover

In deze leergang (ontwikkeld en uitgevoerd voor Schouten & Nelissen) worden professionals opgeleid tot loopbaanadviseur/-coach. Belangrijke onderdelen zijn loopbaankennis en -kunde, methoden en instrumenten, maar vooral ook de gespreksvoering en rollen die je kunt innemen als professional.

CASE Mobiliteitsbevordering in een organisatie

Nadat twee gemeenten zijn gefuseerd, krijgt de afdeling HR de opdracht een project te ontwikkelen om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen. Oftewel, hoe bevorder je dat mensen meer bereid worden om van functie, afdeling of organisatie te veranderen.

Mijn hulp wordt gevraagd. We gaan er vanuit dat de mobiliteit van medewerkers toeneemt wanneer ze hun kracht kennen (talenten, ambities en waarden). En als ze zichzelf kunnen sturen, o.a. door doelen stellen en keuzes maken.

ZOÉ verzorgt twee workshops talentontwikkeling: één voor medewerkers die hun talenten benoemen en vertalen naar de eigen functie en naar ontwikkel-voornemens. En één voor leidinggevenden hoe zij de medewerkers kunnen ondersteunen bij talentontwikkeling. De medewerkers zijn enthousiast en melden zich na een pilot uit eigen initiatief aan na positieve geluiden van collega’s. De leidinggevenden hebben een extra zetje nodig omdat de prioriteit bij de dagelijkse drukte ligt.

De workshops vinden diverse keren plaats. Gaandeweg wordt een van de HR-adviseurs in de materie ingewijd, zodat de kennis binnen de organisatie komt. Bovendien geven we hiermee een direct voorbeeld aan medewerkers. Dit werkt prima.

Vertel het me en ik vergeet het. Schrijf het voor me op en ik onthoud het. Laat me meedoen en ik begrijp het
Confucius
Vind de rust te accepteren wat niet te veranderen is, de kracht om te veranderen wat je kunt veranderen en de wijsheid om het verschil hierin te ontdekken
Aristoteles